Областной радиоклуб Одесса Понедельник, 20.05.2024, 19:36
Приветствую Вас Гость | RSS
Перевести

Текущее время в Одессе
Меню сайта

Категории раздела
Новости Клуба [6]
все новсти жизни клуба
соревнования [0]
регмалент соревнований и условия участия
Новости ВРЛ UARL [2]
Новости ВРЛ UARL
технический раздел [0]
тех описание и радиолюбительская аппаратура
радиолюбительские новости [0]
радиолюбительские новости

Наш опрос
вы используете интернет ???
Всего ответов: 89

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

www.dxzone.com
dxzone.com ham radio guide
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Главная » Статьи » Новости Клуба

"Областной радиоклуб Одесса"

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Установчими зборами  
ОБЛАСНОГО РАДІОКЛУБУ  «ОДЕСА»
Протокол №1 від 21 червня 2015 р.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ
«ОДЕСА»
 
 
 
 
 
 
 
м. Одеса, 2015 р.
 
 
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ «ОДЕСА» (далі – “Організація”), засновниками та членами якого є фізичні особи, яка об'єднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених в галузі радіо.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, а також положень власного Статуту.
1.3. Організація є юридичною особою приватного права та є непідприємницьким, некомерційним товариством, основною метою якого не є отримання прибутку.
1.4. Діяльність Організації діє на принципах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Організація має власну печатку, штампи, емблему та інші атрибути, в якості засобу інформації має свій офіційній веб-сайт в мережі Інтернет. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
1.6. Організації, може мати поточні та інші рахунки в установах банку та має право від свого імені укладати договори, набувати немайнових  прав, бути позивачем та відповідачем в судах, адміністративних судах, господарському та третейському судах.
 
РОЗДІЛ ІІ. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
 
1.1.  Повне найменування Організації українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ «ОДЕСА»
1.2. Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО “ОР «ОДЕСА”.
 
РОЗДІЛ ІІІ. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
3.1. Організація є громадською організацією аматорської, технічної, зв’язкової та спортивної спрямованості.
 
3.2. Основною метою діяльності Організації є добровільне об’єднання фізичних осіб – громадян України задля задоволення та захисту їх спільних інтересів у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та аматорського радіоспорту. У сфері радіоаматорства є сприяння в розробці, конструюванні, модернізації, відновленні та відтворенні різноманітної аматорської приймальної, передавальної апаратури, антенно-фідерних пристроїв та допоміжного до них устаткування.
3.3. Організація ставить перед собою наступні завдання:
проведення аматорських радіозв’язків різними видами випромінювання та модуляції на коротких та ультракоротких хвилях з аматорськими радіостанціями;
організація та присвоєння спостережних позивних сигналів радіоаматорам, їх обліку;
робота кваліфікаційно-технічних комісій з метою визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та технічного стану аматорських радіостанцій;
організація обміну картками-квитанціями (далі – QSL-картками), що підтверджують проведення двобічних аматорських радіозв’язків;
організація аварійного аматорського радіозв’язку в інтересах державних органів влади у надзвичайних ситуаціях відповідно до нормативно-правових актів України.
всебічний розвиток аматорського радіоспорту;
залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності радіоаматорів-спортсменів;
організація спортивних заходів серед членів Клубу та інших українських і закордонних радіоаматорів.
3.4. Напрямами діяльності Організації є:
3.4.1. Забезпечення і надання правової підтримки членам Організації, як суб’єктам Служби аматорського радіозв’язку України, при взаємодії з контролюючими органами, з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, використання радіочастотного ресурсу, усунення радіоперешкод, розміщення і встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації електронного обладнання тощо.
3.4.2. Участь у роботі консультативних та дорадчих органів щодо розробки нормативно-правових актів, які стосуються сфери радіозв’язку, радіоаматорської і спортивної діяльності, їх регламентування, планів використання радіочастотного ресурсу, встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування на технічних спорудах і житлових будинках, ділянках місцевості, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання.
3.4.3. Всебічне сприяння розвитку радіоаматорства, технічної творчості, аматорського радіозв’язку та радіоспорту, створення організаційних та правових умов для залучення до радіоаматорства і радіоспорту широких верств населення.
3.4.4. Пропаганда радіоаматорства, аматорського радіозв’язку і радіоспорту, як чинників здорового і активного способу життя і реалізації творчих здібностей, формування в позитивного відношення до радіоаматорів, підвищення їх значимості в суспільстві.
3.4.5. Підтримка та надання допомоги у створенні та роботі колективних аматорських радіостанцій при школах та інших учбових закладах, різноманітних радіоаматорських об’єднань, діяльність яких спрямована на розвиток технічної творчості дітей та молоді у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.
3.4.6. Підтримка правових, соціальних, організаційних та інших потреб членів Клубу похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
3.4.7. Вивчення, дослідження та впровадження в радіоаматорську діяльність новітніх світових технологій, частот і видів радіозв’язку.
3.4.8. Організаційно-інформаційна підтримка, сприяння в проведенні та участі в національних і міжнародних змагань з аматорських видів радіоспорту, днів активності, експедицій, польових днів, фестивалів, конкурсів, ярмарок тощо, спрямованих на популяризацію радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.
3.4.9. Забезпечення обміну QSL-картками членів Організації через центральне (національне) Бюро обміну QSL-картками України (QSL-бюро).
3.4.10. Здійснення інших напрямів, що не суперечать законодавству України.
3.5. Для реалізації своєї мети та напрямів діяльності Організація :
       вільно поширювати інформацію про свою діяльність і пропагувати свою мету;
самостійно керувати діяльністю Організації відповідно до визначеної мети та статутних напрямів діяльності на засадах демократичності, самоврядності і невтручання органів державної влади крім випадків, визначених законодавством;
здійснювати службове листування, телефонний, телеграфний, телетайпний, факсимільний та комп'ютерний зв'язок;
укладати з іншими громадськими об’єднаннями угоди про співробітництво та взаємодопомогу;
одержувати у порядку, визначеному законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування публічну інформацію;
звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями, заявами, скаргами з метою захисту інтересів і діяльності членів Організації та інших радіоаматорів;
брати участь, в порядку визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та стосуються сфери діяльності Організації;
проводити загальні та поточні збори членів Організації, консультації, змагання, "круглі столи", виїзні заходи тощо;
представляти і захищати законні інтереси Організації та його членів у державних органах влади, а також за межами України;
брати участь у здійсненні державної регуляторної політики згідно законодавства;
підтримувати заходи, спрямовані на розвиток радіоаматорства та радіоспорту;
допомагати членам Організації, які відносяться до соціально незахищеним категоріям та з обмеженими фізичними можливостями;
відзначати та нагороджувати призерів і переможців різноманітних радіоаматорських змагань, інших спортивних і технічних заходів, авторів нових технічних розробок, переможців радіотехнічних виставок тощо;
здійснювати співробітництво із закордонними радіоаматорськими організаціями відповідно до законів України та міжнародних договорів України;
використовувати інші права відповідно до законодавства.
 
РОЗДІЛ IV ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕНЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКІ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
4.1. Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які досягли 14 років та визнають цей Статут.
Членство підтверджується записом у внутрішньому обліку бази даних Організації та за особистим бажанням отриманим членським квитком (посвідченням) Організації, за умов внесення добровільної грошевої допомоги.
4.3. Членство в Організації набувається за особистою письмовою заявою на ім’я керівника Організації, а також дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства і статутних завдань. До заяви додається  анкета встановленого зразку.
Прийом до членів Організації фізичних осіб, які не досягли 18 років, провадиться за заявою одного з їх батьків або опікунів.
Рішення про набуття членства в Організації приймається уповноваженим керівним органом за поданням керівника Організації.
4.4. Рішення про набуття членства в Організації приймається протягом двох місяців с часу надходження до керівника Організації заяви та інших документів про вступ.
Членство в Організації настає від дати прийняття рішення про прийом особи в члени, сплати щорічного членського внеску та внесення відповідного запису у внутрішній облік членів Організації.
Прийнятим у встановленому порядку до Організації членам, за добровільний вступний внесок вручається особисто або надсилається поштою членський квиток (посвідчення) встановленого зразку, стилізована емблема Організації.
4.5. Члени Організації, крім пільгових категорій, сплачують щорічний членський внесок, розмір котрого визначається Загальними зборами Організації.
4.6. Підставами для припинення членства в Організації є:
4.6.1. Добровільний вихід з членства в Організації.
4.6.2. Несплата щорічного членського внеску без поважних причин терміном понад шість місяців, починаючи з дати остаточного граничного терміну про сплату.
4.6.3. Невиконання без поважних причин вимог цього Статуту та рішень керівних органів Організації, які не суперечать вимогам законодавства та цьому Статуту.
4.6.4. Перешкоджання проведенню Загальних зборів чи голосуванню або фальсифікації при проведенні виборів, що призвело до навмисного спотворення результатів голосування.
4.6.5. Заподіяння майнової шкоди Організації, що завдана рішеннями, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління Організації та членами Організації.
4.7. Члени Організації автоматично втрачають членство у разі:
4.7.1. Добровільного виходу з членства в Організації.
4.7.2. Вступу в законну силу рішення суду про заборону діяльності Організації.
4.7.3. У разі смерті члена Організації.
4.8. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється за особистою письмовою заявою фізичної особи на ім’я Голови Ради. Членство в Організації припиняється з дати подання заяви про добровільне припинення такого членства.
В разі відмови фізичної особи у наданні письмової заяви про добровільне припинення членства, припинення членства в Організації здійснюється за п. 4.6.2 цього Статуту.
4.9. Порядок припинення членства в Організації за невиконання пунктів 4.6.2-4.6.5 цього Статуту здійснюється за наступною процедурою:
4.9.1. Рішення про припинення членства в Органiзацiї приймається Радою Клубу за поданням Голови Органiзацiї під час чергового засідання.
4.9.2. Член Органiзацiї за 30 днів до розгляду питання щодо припинення його членства письмово попереджається Головою Ради або уповноваженою ним особою про суть порушення, із зазначенням пунктів цього Статуту, які не виконувалися особою, та повідомляє  про дату, час, місце та спосіб (в разі засідання за допомогою засобів зв’язку) проведення засідання Ради Організації з розгляду питання про припинення його членства.
4.9.3. Після прийняття рішення про припинення членства в Організації, витяг з протоколу засідання з прийнятим рішенням протягом 10 днів направляється на адресу цієї особи та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Організації.
4.10. Порядок припинення членства в Організації за заподіяну майнову або грошову шкоду Організації здійснюється за процедурою, що визначена у п. 4.9 цього Статуту з урахуванням, що заподіяна шкода повинна бути відшкодована особою, котра її завдала, відповідно до законодавства.
4.11. Припинення особою повноважень в Раді Організації або Ревізійної комісії Організації за вчинки, що визначені у пунктах 4.6.2-4.6.5 цього Статуту, здійснюється за рішенням  Загальних зборів Організації та має наслідком припинення перебування особи на посаді в Організації.
4.12. В разі прийняття рішення про припинення членства в Організації, з дня отримання витягу з протоколу засідання, зацікавлена фізична особа протягом 10 діб має право подати мотивовану скаргу про неправомірність прийнятого рішення до Загальних зборів Організації шляхом її подання через Голову ради Організації. До часу розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника Загальними зборами Організації, членство в Організації цієї особи не припиняється.
4.13. В разі припинення членства, сплачені в Організації фізичною особою щорічні та інші грошові внески не повертаються.
Повторний вступ до Організації здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту прийняття рішення про припинення членства.
4.14. Всі члени Організації мають рівні права та обов’язки.
4.15. Члени Організації мають право:
4.15.1. Обирати та бути обраними до Ради Організації і Ревізійної комісії Організації за наявності їх особистої згоди та голосувати за всіма іншими питаннями, що винесені на розгляд зборів Організації.
4.15.2. Брати участь в діяльності Організації відповідно до своїх інтересів та об’єднуватися для цього в секції, групи тощо.
4.15.3. За рішенням Ради Організації брати участь, в порядку визначеному законодавством, в роботі консультативних, дорадчих та інших органів, комісій, що створені органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
4.15.4. Вносити пропозиції, звернення, заяви щодо діяльності Організації, складу та діяльності її керівних органів, змін та доповнень до цього Статуту та інших документів Організації.
4.15.5. Отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних.
4.15.6. Мати доступ до звітів про діяльність Організації, отримувати інформацію, що знаходиться в розпорядженні Організації.
4.15.7. Брати участь в роботі Загальних зборів Організації та здійснювати особисте голосування під час прийняття рішень.
4.15.8. Брати участь в усіх організаційних, спортивних та інших заходах, що проводяться Організації.
4.15.9. Користуватися рухомим та нерухомим майном, приміщеннями, технічними засобами та послугами в установленому Загальними зборами Організації порядку.
4.15.10. Використовувати символіку Організації.
4.15.11. Вносити благодійні, цільові, додаткові або добровільні внески для розвитку статутних напрямів діяльності Організації, підтримки соціально вразливої категорії радіоаматорів.
4.15.12. Брати особисту участь в засіданнях Ради Організації під час розгляду питань відносно своєї діяльності, в тому числі з використанням засобів фіксації інформації.
4.15.13. Отримувати необхідну правову, консультаційну та іншу підтримку, що надається Організації, у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту, захисту прав радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями. 
4.16. Члени Організації зобов’язані:
4.16.1. Дотримуватися вимог цього Статуту та виконувати рішення керівних органів Організації, якщо вони не суперечать законодавству.
4.16.2. Брати участь в роботі Загальних зборів Організації.
4.16.3. Сприяти підтриманню авторитету, реалізації мети та напрямів діяльності Організації.
4.16.4. Додержуватись кодексу честі, загальнолюдської та радіоаматорської етики.
4.16.5. Надавати до керівних органів Організації зміни в особистих відомостях, необхідних для його обліку, присвоєння спортивних розрядів, звань та нагород.
4.16.6. Своєчасно сплачувати щорічні членські внески в Організації.
 
РОЗДІЛ V. КЕРІВНИ ОРГАНИ КЛУБУ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ
 
5.1. Керівними органами та керівником Організації є:
- Загальні збори Організації (далі – Загальні збори);
- Рада Організації (далі Рада).
5.2. Контрольно-ревізійнім виборчим органом Організації є Ревізійна комісія Організації (далі – Ревізійна комісія).
5.3. Терміни повноважень Ради, Голови Ради та Ревізійної комісії складає два роки.
5.4. Повноваження Голови Ради, Ради, Ревізійної комісії починаються з часу їх обрання на Загальних зборах та закінчуються з часу обрання на наступних Загальних зборах зазначених нових членів керівних органів Клубу.
Окремі повноваження Голови Ради, як особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання,  підтверджується в уповноваженому органі з питань реєстрації.
5.5. Повноваження, порядок формування Загальних зборів
5.5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.
5.5.2. В роботі Загальних зборів та голосуванні мають право приймати всі члени Організації. Допускається прийняття рішень на Загальних зборах за довіреністю, яка завіряється Головою Ради.
5.5.3. До повноважень Загальних зборів належить:
розгляд та затвердження змін і доповнень до Статуту;
визначення напрямів діяльності Організації з питань розвитку радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;
затвердження Плану основних заходів Організації та кошторис Організації на відповідний період;
розгляд та прийняття рішень щодо зразків печатки, членського квитка (посвідчення), штампів, вимпелів, та емблеми Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо звітів Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо загального звіту Голови Ради та членів Ради;
вибори або перевибори Голови Ради, Ради та членів Ревізійної комісії відповідального за роботу QSL- бюро та скарбника (бухгалтера);
розгляд та прийняття рішень щодо дострокового  припинення  повноважень  Голови  Ради, членів Ради, членів Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо розміру, терміну та форми сплати щорічних членських внесків до Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо діяльності Організації за пропозиціями, що надійшли від членів Організації до порядку денного Загальних зборів;
розгляд та прийняття рішень щодо форм взаємовідносин з іншими громадськими об’єднаннями;
розгляд та прийняття рішень щодо припинення діяльності Організації шляхом його саморозпуску або реорганізації;
прийняття рішень з інших питань загальної діяльності Організації.
5.6. Повноваження, порядок формування Ради Організації
5.6.1. У період між Загальними зборами діяльність Організації здійснює та координує Рада Організації та зі свого складу обирає заступника Голови Ради.
5.6.2. До складу Ради за посадами входять Голова Ради, відповідальний за роботу QSL- бюро, скарбник (бухгалтер), секретар та 3-5 членів Організації.
5.6.3. До повноважень Ради Організації належить:
подання на розгляд Загальних зборів проектів змін до цього Статуту;
розгляд результати напрямів діяльності Організації, поточну організаційну і правову діяльність, приймає за цими питаннями звернення, заяви, рішення, постанови;
визначення шляхів реалізації рішень Загальних зборів та здійснення контролю за їх виконанням;
розробка Плану основних заходів Організації та Бюджету Організації на відповідний період;
перспективного плану розвитку Організації та організація його реалізації;
ухвалення рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;
заснування та ліквідування друкованих засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;
визначення місця, дати та порядку денного проведення чергових або позачергових Загальних зборів;

затвердження інструкцій та положень щодо організації загальної діяльності Організації;

розгляд заяви та прийняття рішень про прийом в члени Організації;
розгляд матеріалів та прийняття рішень про припинення членства в Організації;
організація діяльності щодо присвоєння спостережних позивних сигналів радіоаматорам, їх обліку;
розробка ескізів символіки Організації, зразків печаток, штампів, опису бланків, членських квитків та визначає порядок їх використання і зберігання;
розгляд скарг та звернень, що надійшли до Ради;
мотивоване скасування рішень та доручень Голови Ради;
ознайомлення з результатами перевірок Ревізійної комісію;
призначення відповідального за проведення “круглого столу” Організації та координація його діяльності;
здійснення контролю своєчасності сплати щорічних членських внесків та участі членів Організації в Загальних зборах;
організація контролю передачи майна членам Організації в тимчасове користування та своєчасність його повернення;
технічне забезпечення проведення Загальних зборів;
створення робочих груп фахівців для опрацювання складних питань;
організація інформування членів Організації про діяльність Ради та Голови Ради Організації;
схвалення кандидатів до подання на присвоєння нагород та почесних звань;
вирішення інших питань поточної оперативно-господарської діяльності Організації відповідно до вимог цього Статуту.
5.6.4. При Раді Організації можуть створюватися Рада старійшин, Рада молоді тощо, які мають дорадчий голос в Раді та діють відповідно до Положень про них.
5.7. Повноваження, порядок обрання Голови Ради Організації
5.7.1. Голова Ради є уповноваженою посадовою особою Організації, яка представляє Організації у правовідносинах з державою, юридичними і фізичними особами, та вчиняє дії від імені Організації без додаткових консультацій і уповноважень за виключенням важливих питань, що впливають на стратегічну діяльність Організації і взаємовідношення з іншими установами та організаціями.
5.7.2. Голова Ради Організації має наступні повноваження:
здійснює загальне керівництво діяльністю Організації, забезпечує незалежність Організації, є гарантом прав і свобод її членів, дотримання цього Статуту та законодавства;
укладає від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом або рішеннями Загальних зборів, видає довіреності;
відкриває та закриває розрахункові в банкових установах;
є суб’єктом ініціативи з питань внесення пропозицій щодо розміру щорічного членського внеску Організації;
надає пропозиції Раді Організації про дату скликання чергових та позачергових Загальних зборів;
затверджує акти та інші документи Організації;
організовує і спрямовує діяльність Ради Організації, скликає засідання та головує на них;
розглядає та підписує протоколи засідання Ради Організації;
здійснює методичне супроводження та надає допомогу у роботі відповідального за роботу QSL- бюро та скарбника (бухгалтера);
забезпечує роботу Ревізійної комісії;
забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
видає розпорядження та інші документи і організує контроль їх виконання;
укладає договори про матеріальну відповідальність за збереження коштів і майна з скарбником та іншими членами Організації;
забезпечує політику рівності і відповідальності перед законами та цим Статутом всіх членів Організації, запобігає виникненню ситуацій, пов’язаних з конфліктами інтересів;
контролює і забезпечує прозорість, відкритість та публічність в роботі всіх керівних органів Організації;
доручає членам Організації представляти інтереси Організації в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, з метою вирішення питань статутної діяльності Організації;
готує та доповiдає Загальним зборам звiт про роботу Ради Організації за відповідний період діяльності;
розглядає заяви, скарги та пропозиції від радіоаматорів, приймає за ними відповідні рішення, надає відповіді і роз’яснення, виносить питання на загальний розгляд;
нагороджує від імені Організації осіб за видатні заслуги у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;
представляє за схваленням Радою Організації видатних радіоаматорів і спортсменів та інших членів Організації до нагород та почесних звань;
приймає рішення з інших поточних питань діяльності Організації.
5.7.3. Порядок обрання Голови Ради:
Головою Ради може бути обрана будь-яка дієздатна фізична особа, яка є громадянином України та перебуває членом Організації не менше двох років. Голова Ради підзвітний Загальними зборам;
вибори Голови Ради здійснюються членами Організації відкритим голосуванням;
Голова Ради обирається на Загальних зборах більшістю голосів членів Організації, зареєстрованих на Загальних зборах;
кандидатура на обрання Голови Ради пропонується будь-яким членом Організації, або групою членів Організації. Пропозиції надаються до Ради Організації не пізніше ніж за 40 днів до початку Загальних зборів;
кандидат не пізніше ніж за 30 днів до початку Загальних зборів надає Ради Організації письмову заяву (фотокопію), в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у балотуванні на посаду Голови Ради;
список прізвищ всіх кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті Організації не пізніше, ніж за 25 днів до початку Загальних зборів;
кандидат повинен за 25 днів до початку Загальних зборів направити письмово (фотокопію) та в електронному вигляді свою передвиборчу програму, список кандидатів до Ради Організації, обґрунтовані пропозиції щорічного членського внеску Організації, які за дорученням Ради Організації розміщується на офіційному веб-сайти Організації для ознайомлення і обговорення членами Організації;
в разі, зняття своєї кандидатури, кандидат зобов’язаний не пізніше як за десять днів до виборів письмово (фотокопією) повідомити про це Раду Організації, яка негайно розміщує таку інформацію на офіційному веб-сайті Організації;
у випадку, коли кандидати на посаду Ради Організації знімають свої кандидатури на обрання і претендентів більше не залишається, Загальні збори можуть прийняти рішення продовжити повноваження Ради Організації та Голови Ради на обумовлений термін, але не більше одного року, для обговорення і висунення нових кандидатур.
5.8. Повноваження, порядок обрання заступника Голови Ради Організації
5.8.1. Заступник Голови Ради Організації обирається на першому засіданні Ради Організації після її обрання.
5.8.2. Заступник Голови Ради Організації веде облік членів Організації, відповідає за розміщення актуальної інформації про діяльність Організації на офіційному веб-сайті Організації. За рішенням Голови Ради заступник Голови Ради може виконувати додаткові функції і доручення.
5.8.3. За відсутності Голови Ради його обов’язки виконує заступник Голови Ради.
 
РОЗДІЛ VІ. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
6.1. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Ради) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
6.2. Періодичність проведення чергових Загальних зборів
6.2.1. Чергові Загальні збори проводиться щороку, не пізніше 20 грудня звітного року.
6.2.2. Дату, місце проведення, порядок денний, спосіб зібрання та голосування на чергових Загальних зборів встановлює Рада Організації за два місяця до її проведення.
6.2.3. Рішення Ради Організації про скликання чергових Загальних зборів в трьох денний термін розміщується на офіційному веб-сайті Організації та оголошується на черговому “круглому столі”, що являється офіційним запрошенням для прийняття участі членів Організації у зазначеному заході.
6.2.4. Проект порядку денного чергових Загальних зборів на офіційному веб-сайті Організації розміщується для обговорення та внесення пропозицій за півтора місяця до її початку, а  остаточний – за 15 діб до її початку.
6.2.5. Член Організації, який бажає включити питання в порядок денний чергових Загальних зборів, повинен надіслати до Ради Організації в письмовій формі свої пропозиції не пізніше ніж за місяць до дати їх проведення, а та позачергової за 15 днів.
6.2.6. На чергових Загальних зборів головує особа, що обрана з числа членів Організації більшістю голосів від числа присутніх, секретарем являється заступник Голови Ради. Підписаний протокол розміщується на офіційному веб-сайті Організації не пізніше 30 днів після закінчення Загальних зборів.
6.3. Порядок скликання та проведення позачергових Загальних зборів
6.3.1. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Ради Організації або за письмовою вимогою 20 відсотків членів Організації.
6.3.2. Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом одного місяця з часу прийняття рішення або отримання письмової вимоги членів Організації з підписними листами.
6.3.3. Члени Організації, як ініціативна група, у випадку невиконання Радою Організації відповідної письмової вимоги про проведення позачергових Загальних зборів, самостійно повідомляють членів Організації про час і місце їх проведення та порядок денний.
6.3.4. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів готує Рада або ініціативна група, які не пізніше 20 днів до їх проведення, розміщують його на офіційному веб-сайті Організації або інших засобах інформації, що вважається офіційним запрошенням для участі в позачергових Загальних зборів.
6.3.5. В разі винесення питання про переобрання Голови Ради та інших органів управління не пізніше ніж за 10 днів до проведення позачергових Загальних зборів члени Організації направляють Раді Організації або ініціативної групі письмові пропозиції (фотокопії) про висунення кандидатур на обрання.
6.4. Прийняття рішень Загальними зборами
6.4.1. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі зареєстрована більшість членів Організації від загальної чисельності членів Організації, що стоять на обліку.
6.4.2. Пропозиції щодо змін Статуту Організації, питання про припинення діяльності шляхом саморозпуску або реорганізації приймаються, якщо за них проголосувало 3/4 зареєстрованих на Загальних зборах членів Організації.
6.4.3. Рішення за іншими питаннями, що винесені на Загальні збори, крім вказаних у п. 6.4.2. цього Статуту приймається простою більшістю голосів від зареєстрованих на Загальних зборах членів Організації.
6.4.4. Порядок реєстрації членів Організації на Загальних зборів і порядок голосування членів Організації, підрахунку голосів, оголошення результатів голосування визначається Радою Організації або ініціативною групою під час підготовки та оголошення проекту порядку денного. 
6.4.5. Загальні збори мають право скасувати рішення Ради Організації, Голови Ради.
6.4.6. Рішення Загальних зборів можуть бути скасовані самими Загальними зборами або в установленому законодавством порядку судом.
6.5. Порядок скликання та проведення Ради Організації та прийняття рішень
6.5.1. Чергове засідання Ради Організації скликається не рідше одного разу в два місяця, позачергове – за рішенням Голови Ради Організації, або за вимогою 2/3 членів Ради Організації.
6.5.2. Рішення про час, спосіб (очно або дистанційно з використанням засобів зв’язку) та місце проведення засідання приймається Головою Ради за 5 днів до початку засідання.
6.5.3. Проект порядку денного засідання Ради Організації пропонує Голова Ради та оголошує його за 5 днів до початку засідання.
6.5.4. Засідання Ради Організації вважається повноважним за наявності не менше половини її членів.
6.5.5. Рішення Ради Організації приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих на засіданні членів Ради.
6.5.6. Рішення Ради Організації можуть бути скасовані Загальними зборами або самою Радою Організації.
 
РОЗДІЛ VІI. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ
 
7.1. Для здійснення контролю за діяльністю та звітуванням в Організації План основних заходів на рік розміщуються на офіційному веб-сайті Організації.
7.2. На письмові запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань всі Рада Організації та Голова Ради мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або, за домовленістю з ініціатором, електронною поштою.
7.3. Голова Ради, Рада Організації звітують перед членами Організації про свою діяльність за звітній період між черговими Загальними зборами та за поточний рік.
7.4. Звіти про діяльності в цілому Організації та його керівних органів, звіт про діяльність Ревiзiйної комісії та результати перевірок підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Організації протягом 10 днів з часу озвучення або подання на розгляд.
7.5. Звіт про загальну діяльність Організації готує Рада Організації під керівництвом Голови Ради, в якому обов’язковими частинами є розділи:
7.5.1. Аналіз виконання визначених цим Статутом мети та напрямів діяльності Організації.
7.5.2. Аналіз виконання Радою Організації та Головою Ради дворічних Планів основних заходів Організації, позитивних та негативних явищ.
7.5.3. Чисельність Організації, залучення нових членів Організації у порівнянні з минулим звітним періодом, позитивні та негативні явища.
7.5.4. Порівняльний аналіз діяльності Організації з минулим звітним періодом, позитивні та негативні явища.
7.5.5. Основні завдання та напрями діяльності Організації, Ради та Голови Ради на новий звітній період.
 
РОЗДІЛ VIIІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗЛЯДУ СКАРГ
 
8.1. Дії чи бездіяльність Ради Організації або окремих його членів, можуть бути оскаржені шляхом письмового звернення (скарги) до Голови Ради, Ревізійної комісії, Загальних зборів.
8.2. Оскарження дій чи бездіяльності з боку Голови Ради, Ради Організації, Ревізійної комісії, Загальних зборів здійснюється шляхом подання письмової скарги:
8.2.1. На дії чи бездіяльність Голови Ради або Ради Організації первинна скарга подається до Ревізійної комісії, яка зобов'язана розглянути скаргу на протязі 15 днів, з обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також за участю Голови Ради. В разі відхилення скарги Ревізійною комісією, повторна скарга подається через Голову Ради до Загальних зборів.
8.2.2. На дії чи бездіяльність Ревізійної комісії первинна скарга подається до через Голову Ради до Загальних зборів які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов'язковим запрошенням скаржника.
8.2.3. Рішення Загальних зборів, що порушують вимоги законодавства, цього Статуту тощо оскаржуються в суди протягом трьох місяців з дати його прийняття.
8.3. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборів, може бути підставою для їх скликання. Підставою для скликання позачергових Загальних зборів за скаргою є обставини, що можуть привести до припинення діяльності Організації.
 
8.4. Голова Ради та заступник Голови Ради організують особистий прийом громадян із зазначенням місця, дат та часу прийому. Допускається проведення особистого прийму громадян з використанням засобів зв’язку та через офіційний веб-сайт Організації.
8.5. Забороняється направляти скарги для розгляду до тих органів або тим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
8.6. Оскарження рішень за спортивними змаганнями (дії або бездіяльність), що проводиться Організацією, здійснюється подачею скарги (апеляції) до суддівської комісії змагань, а в разі її незадоволення до Ради Організації, які зобов’язані на протязі 15 діб розглянути скаргу, організувати перевірку та надати мотивовану відповідь заявнику. Рішення Ради Організації стосовно скаржника (апелянта) про результати змагань з радіоспорту є остаточним і не підлягають подальшому розгляду в Організації.
 
РОЗДІЛ ІX. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ І МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
 
9.1. Право власності Організації реалізовують Загальні збори в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.
9.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або Державою, набуте від членських та інших цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
9.3. Кошти Організації формуються за рахунок членських внесків, благодійних та добровільних внесків організацій та громадян, інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
9.4 Члени Організації сплачують щорічний членській внесок до 10 листопада поточного року. Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди першої та другої груп та особи віком до 18 років від сплати щорічного членського грошового внеску звільняються.
9.5. Кошти та майно Організації використовуються відповідно до законодавства на реалізацію мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом за кошторисом, який затверджується Загальними зборами та не можуть бути предметом застави.
9.6. Бюджет Організації на наступний рік схвалюється не пізніше 20 грудня поточного року на підставах поданих пропозицій. Не пізніше як за місяць до дати затвердження, Рада Організації формують проект кошторису та оприлюднюють на офіційному веб-сайті Організації для обговорення та внесення пропозицій.
9.7. Кошти та майно (активи) Організації не підлягають розподілу між членами Організації і не можуть використовуватися для вигоди будь-якої окремої фізичної особи – члена Організації.
9.8. Кошти та майно Організації, в тому числі у випадках його ліквідації, використовується на благодійні цілі або передається правонаступнику, а за рішенням суду спрямовується в дохід держави.
 
РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 
 
10.1. Ревізійна комісія є самостійним контролюючим органом, якій підзвітній та підконтрольний Загальним зборами. Метою діяльності Ревізійної комісії є здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, контролю за дотриманням законодавства, статутних повноважень та попередження їх порушень.
10.2. Члени Ревізійної комісії обираються на Загальних зборах в кількості трьох осіб за пропозиціями членів Організації. Склад Ревiзiйної комісії визначається рейтинговим голосуванням. Голова Ревізійної комісії обираються на першому у цьому складі засіданні Ревізійної комісії простою більшістю голосів.
10.3. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути обраний Голова Ради або члени Ради.
10.4. Ревізійна комісія зобов’язана повідомляти Загальні збори, Раду Організації та членів Організації про всі виявлені у ході перевірок недоліки та вносити на розгляд відповідним керівним органам питання про усунення.
10.5. Ревізійна комісія має повноваження щодо здійснення контролю за:
дотриманням вимог цього Статуту;
виконанням керівними органами Організації всіх рівнів і посадовими особами законодавства, рішень, програм та планів, що схвалені Загальними зборами;
додержанням порядку, своєчасної сплати та обліку щорічних членських внесків;
виконанням бюджету Організації, правильністю витрачання коштів, використання майна, що знаходяться на балансі Організації;
виконанням рішень з усунення недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
своєчасністю розгляду посадовими особами Організації звернень, заяв і скарг.
10.6. Ревізійна комісія здійснює свою роботу за Планом роботи на рік, якій оприлюднюється на веб-сайті Організації. У разі потреби членами Ревізійної комісії можуть здійснюватися позапланові перевірки діяльності окремих напрямів діяльності Організації.
10.7. Ревізійна комісія зобов’язана складати висновок (акт) про фінансову діяльність Організації до початку Загальних зборів та оприлюднити його на офіційному веб-сайті за 15 днів до її початку. Розгляд висновку (акту) Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами до розгляду звіту Голови Ради за певний період діяльності Організації.
10.8. Рішення Ревізійної комісії на своїх засіданнях приймається простою більшістю голосів. Рішення Ревізійної комісії є обов'язковими для розгляду та прийняття рішень Радою Організації та Головою Ради..
10.9. На вимогу Ревізійної комісії посадови особи та члени Організації зобов’язані надати необхідні матеріали та особисті пояснення. 
10.10. В разі виявлення суттєвих порушень у фінансово-господарській діяльності Організації Ревiзiйна комісія має право вимагати скликання позачергового засідання Ради Організації, а в разі виявлення істотних порушень у фінансово-господарській діяльності Організації або виникнення загрози суттєвим інтересам Організації Ревiзiйна комісія має право за одноголосним рішенням вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
10.11. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі загальних зборів Організації з правом вирішального голосу, а в засіданнях Ради Організації – з правом дорадчого голосу.
 
РОЗДІЛ ХІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
11.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Організації без права юридичної особи.
11.2. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом та Положенням про відокремлений підрозділи, яке затверджується Радою Організації.
11.3. Члени відокремленого підрозділу користуються всіма правами, якими наділені члени Організації та виконують мету, напрями діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом.
11.4. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
11.5. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;
проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
11.6. Керівник відокремленого підрозділу має право на:
використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні ради;
звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
захист своїх законних прав та інтересів;
всебічне сприяння від керівних органів Організації.
11.7. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
дотримуватись вимог Статуту Організації;
активно впроваджувати рішення керівних органів Організації, прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства;
не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.
11.8. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Загальних зборів Організації.
11.9. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.
 
РОЗДІЛ XІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються на Загальних зборах.
12.2. Для розробки проекту змін до Статуту рішенням Ради Організації створюється робоча група. Протягом визначеного терміну робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів Організації та надає на розгляд Раді Організації, яка схвалює або відхиляє його для розгляду на Загальних зборах.
12.3. Схвалений Радою Організації проект змін до Статуту, не пізніше як за місяць до його розгляду на загальних зборах, оприлюднюється на веб-сайті Організації.
12.4. Подальша реєстрація прийнятих Загальними зборами змін до Статуту проводиться відповідно до вимог законодавства.
 12.5. Зміни до Статуту набирають чинність з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
 
РОЗДІЛ XІIІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З ЙОГО ПРИПИНЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ
 
13.1. Діяльність Організації може бути припинена:
- за рішенням Загальних зборів Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації;
- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.
13.2. Реорганізація або ліквідація проводиться за рішенням Загальних зборів, якщо за це рішення проголосувало 3/4 членів Організації, або примусово - за рішенням суду. У випадку реорганізації усі права та обов’язки переходять до його правонаступників.
13.3. Орган, що призначив ліквідацію, створює ліквідаційну комісію.
13.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що її призначив.
13.5. Організація не може бути перетворена в підприємство, установу чи організацію, діяльність якої спрямована на отримання та перерозподіл прибутку.
13.6. У разі ліквідації Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
13.7. Ліквідація вважається завершеною, Організація таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 13.8. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису До відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада Та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії,).
 
Категория: Новости Клуба | Добавил: radioclubodessa (04.11.2016) | Автор: UT4FA W
Просмотров: 1188 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт

Текущее время в Лондоне
Поиск

ВП ГС"ВРЛ" в Одеській Області
 • ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА ЛІГА"В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 • УКВ ретранслятор ОДЕССА
  Одесса 439,000/431,400 (-7,600) субтон 67.0

  УКВ ретранслятор Сергеевка
  Одесса 439,200/431,600 (-7,600) DMR, D-Star, Fusion, P-25

  Поиск позывных
  QRZCQ.com:
   

  Поиск в RU Callbook'e:  
   

  Поиск в QRZ Callbook'e:
   

  Поиск в базе IK3QAR:
   

  Enter your callsign to see if you have an eQSL waiting!

  Интересные сслки
 • U T 2 F W F
 • Радиолюбитель из Одессы
 • Дипломная программа Радиоклуба Одесса
 • Контест-клуб ОДЕССА
 • РАДІОАМАТОРСЬКА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА
 • Всеукраїнська радіоаматорська ліга
 • Радиоклуб Одесса В FACEBOOK
 • QRP Клуб Украины
 • Группа Радиоклуб Одесса в FACEBOOK
 • УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
 • Календарь соревнований
 • QRZ.RU Contest Calendar
 • PG7V contestcalendar
 • sk3bg
 • Kenwood TS-590
 • Kenwood TS-480
 • DX Summit
 • DXSCAPE
 • Simon's DX
 • DXWATCH
 • DX FAN
 • DX ZONE
 • Reverse Beacon Network
 • DX ZONE
 • 425 DX Calendar
 • Грозы в реальном времени
 • ADXO by NG3K
 • 432 and Above EME Newsletters by K2UYH
 • DX News
 • Southgate Amateur Radio News
 • DX ZONE
 • DXcoffee
 • DX World
 • OPDX Bulletin
 • The Daily DX
 • Weekly DX Report
 • W1AW Bulletins Archive Propagation
 • SixItalya
 • W1AW Bulletins Archive (DX)
 • QRZ NEWS
 • DARC DX Bulletins
 • SWARL

 • Украина онлайн Site-ok.ua — продвижение сайтов Белый каталог сайтов PopCat.ru Каталог русскоязычных сайтов AddsSites, бесплатная регистрация сайтов. Каталог сайтов Одессы Flag Counter
  Copyright MyCorp © 2024