ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами 
ОБЛАСНОГО РАДІОКЛУБУ «ОДЕСА»
Протокол №1 від 21 червня 2015 р.

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ
«О ... Читать дальше »